Kontakt telefon +381 18 301 388

Pravila važnosti pasoša i vozačke dozvole

.
Pravila važnosti pasoša prilikom putovanja u inostranstvo

Kako imamo sve više pitanja od strane putnika vezano za važnost pasoša kada se putuje u određene države, dostavljamo Vam link sa pregledom svih država na sajtu Ministarstva spoljnih poslova sa svim neophodnim podacima vezano za vize, putne isprave, kao i informacije o samim državama. U padajućem meniju možete da odaberete zemlju koja Vas interesuje:

Ministarstvo spoljnih poslova: https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama

.

Vozačke dozvole za R. Grčku i ostale zemlje
Zbog oprečnih informacija vezanih za posedovanje međunarodne vozačke dozvole u R. Grčkoj, obaveštavamo Vas da smo direktnom proverom sa AMSS dobili obaveštenje da za R. Grčku nisu obavezne međunarodne vozačke dozvole ukoliko građani R.Srbije poseduju vozačku dozvolu na novom obrascu.

Takođe, radi detaljnijih informacija, dostavljamo Vam link prema sajtu AMSS, sa pregledom Evropskih zemalja i informacijama da li je za građane R. Srbije neophodna međunarodna vozačka dozvola, tj važenje vozačkih dozvola R. Srbije u inostranstvu. Na istom linku možete da dobijete uvid i u ostale propise u Evropskim državama vezanim za vožnju i to: sigurnosni pojas, % alkohola, brzine u naselju, putu i auto-putu, obaveza posedovanja pp aparata, korišćenje mobilnog, upaljena svetla…

Link AMSS za informacije o međunarodnoj vozačkoj dozvoli: https://www.amss.org.rs/sve-za-vozace/medjunarodna-dokumenta/strana/medjunarodna-vozacka-dozvola
Link AMSS za informacije o posedovanju zelene karte: https://www.amss.org.rs/sve-za-vozace/medjunarodna-dokumenta/zelena-karta-osiguranja/strana/zelena-karta-osiguranja

.

Ostale napomene

  • Putne isprave
    Agencija nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
  • Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.
    .

Covid19- uslovi za putovanje u inostranstvo

Informacije o uslovima ulaska u strane države u vreme pandemije korona virusa pogledajte na sledećem linku.