Kontakt telefon +381 18 301 388

Važne informacije

Napomena za vizni režim

  • Putne isprave
    Agencija nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
  • Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.

COVID19

Informacije o uslovima ulaska u strane države u vreme pandemije korona virusa pogledajte na linku.